speel-o-theek belangenbehartiging

Hieronder staat een overzicht van een aantal belangenbehartigers en een paar andere belangrijke punten

 • Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden
  Dit Platform VG probeert de politiek te beïnvloeden door middel van inspraak, geeft informatie aan de aangesloten gemeenten, ook in samenwerking met andere belangenorganisaties.
  Geeft voorlichting en informatie aan mensen die te maken hebben met een kind (volwassene) met een verstandelijke beperking.
  Platform VG Haaglanden
   
 • Ieder(in)
  Ieder(in) is een landelijke organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking.
  Iederin
   
 • MEE
  Bij MEE kun je terecht voor advies en ondersteuning bij aanvragen van voorzieningen of zorg, bij de Gemeente of het CIZ.
  MEE
  MEE geeft 3 x per jaar een gratis blad uit "Doe mee" met veel informatie. Dit blad is ook on-line te lezen.
   
 • Sien
  Een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Geeft een paar keer per jaar een blad uit. Magasien.
  Sien
   
 • Zorgbelang Zuid-Holland
  Dit is ook een organisatie die de belangen van mensen met een beperking behartigt. Zij geeft folders uit met informatie.
  Organiseert samen met andere belangenorganisaties voorlichtingsavonden.
  Zorgbelang
   
 • Keukentafelgesprek
  Na de aanvraag van een voorziening of zorg volgt eerst het zgn. keukentafelgesprek.
  Het is erg belangrijk je hierop goed voor te bereiden.
  Wat daar zoal voor nodig is kun je lezen in de folder.
  Klik hier om deze folder te downloaden. Om dit PDF bestand te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden.
   
  • 27 april 2015 20:55
   Bericht: Zorgen over het keukentafelgesprek

   Bedoeling en werkwijze van het ‘keukentafelgesprek’ in de Wmo.

   Veel mensen maken zich ongerust over hun gesprek met de gemeente omdat ze niet weten waar het over zal gaan en wat ze kunnen verwachten. Daarom heeft AVI de elf belangrijkste discussiepunten over het gesprek op een rijtje gezet. De VNG heeft vervolgens een antwoord gegeven op deze kwesties. Belangenbehartigers en Wmo-raden kunnen met deze handreiking in hun eigen gemeente de ‘misverstanden’ rond het gesprek aan de orde stellen.

   Deze handreiking is geschreven voor Wmo-raden en belangenbehartigers die het onderwerp ‘keukentafelgesprek’ in hun gemeente aan de orde willen stellen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

   De handreiking is te downloaden via Zorgen over het keukentagfelgesprek.
    
 • Informatiekaarten Gemeente Zoetermeer
  De Gemeente Zoetermeer heeft informatiekaarten gemaakt over diverse zorgonderwerpen.
  Infokaarten