2009 optreden De Vrolijke Noot en Het Geheimzinnige Eiland