in memoriam, Frans van Hove

Dit nieuwsbericht zit in het archief.

Van de commissie Vervoer is het verdrietige bericht ontvangen dat Frans van Hove op 16 september zeer plots is overleden. Frans is tot 2010 actief geweest voor de commissie Vervoer, als chauffeur en secretaris. In dat jaar ontving hij een certificaat voor 25 jaar STAK. De STAK is hem ook veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen om geld bijeen te brengen voor de aanschaf van onze huidige bussen. In verband hiermee ontving hij en de medebestuurders van de commissie Vervoer een Award bij het 25 jarig bestaan van Vervoer.

In 2014 gaf hij opnieuw blijk van zijn betrokkenheid bij de STAK door weer op pad te gaan om fondsen te werven voor een nieuwe bus. Het grootste deel van het benodigde bedrag is inmiddels toegezegd. Onlangs heeft Frans de verdere afwikkeling overgedragen mede in verband met zijn leeftijd en drukke andere vrijwilligersactiviteiten. Zo is hij jarenlang het gezicht en de dirigent van het Genesarethkoor geweest. Misschien herinneren sommigen zich ook zijn prachtige zangoptreden tijdens het STAK-Kerstfeest enkele jaren geleden. Vele vrijwilligers van de STAK zullen Frans van Hove blijven gedenken en met dit korte memoriam danken wij Frans voor zijn inzet voor de STAK.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte in de komende tijd.
Het bestuur van de STAK