kerstfeest

Dit nieuwsbericht zit in het archief.

Schrijf maar alvast op in je agenda
Het kerstfeest van de Stak wordt dit jaar gevierd op 19 december.
Zoals de voorgaande keren ook nu weer in het Oranje Nassau College aan de Parkdreef
Zie voor meer informatie op de uitnodiging