penningmeester

Omschrijving: 

De STAK is een stichting met één bestuur en 6 commissies, elk met een eigen bestuur.
De financiën van de stichting en de commissies worden beheerd door verschillende penningmeesters.

De STAK streeft ernaar om het penningmeesterschap van bestuur en commissies te verdelen over 3 tot 4 vrijwilligers.
Deze vrijwilligers denken mee in het financiële beleid van de commissies en het bestuur. Taken van de penningmeester zijn:
Facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
Beheren van de rekening en de kas van één of meerdere commissies
Debiteuren en crediteuren beheer van één of meerdere commissies
Financiële verslaglegging en opstellen begroting voor één of meerdere commissies
Bijwonen van commissie vergadering (4x per jaar) en bestuursvergadering (1x per jaar)

Aantal uur per week
Uitgaande van 2 commissies zal het penningmeesterschap ongeveer 2-4 uur per week in beslag nemen. Verdeling tijden over de week en het jaar is flexibel.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op via het e-mailadres: