secretaris

Omschrijving: 

De STAK is een stichting met één bestuur en 6 commissies, elk met een eigen bestuur.
De STAK streeft ernaar om het secretariaat van bestuur en commissies te verdelen over 3 tot 4 vrijwilligers.
Deze vrijwilligers leggen verbanden tussen de commissies en ondersteunen o.a. bij het organiseren van STAK festiviteiten, publiciteit en werving van vrijwilligers en deelnemers.

• Samen met de voorzitter verzorgen van commissievergaderingen (4x per jaar)
• Samen met de voorzitter verzorgen van de input voor het jaarverslag (1x per jaar)
• Ondersteunen bij STAK feesten: optredens, kerst, carnaval, jubilea vieringen,..
• Ondersteunen bij publiciteit en werving
• Behandelen van in en uitgaande post
• Bijhouden van de vrijwilligers administratie van één of meerdere commissies
• Bijhouden van de deelnemers administratie van één of meerdere commissies

Aantal uur per week
Uitgaande van 2 commissies zal het secretariële werk ongeveer 2-4 uur per week in beslag nemen. Verdeling tijden over de week en het jaar is flexibel.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op via het e-mailadres: secretaris@stak.nl