Coördinator commissie(s)

Omschrijving: 

De STAK is een stichting met één bestuur en 6 commissies: Ontspanning, Muziek, Sport, Disco, Speel-o-theek en Vervoer.
Deze commissies hebben elk een eigen bestuur.
De STAK is op zoek naar een organisator. Deze zorgt dat activiteiten en taken binnen een commissie worden verdeeld en dat zaken op elkaar worden afgestemd. Hij/zij doet dit samen met de voorzitter van de desbetreffende commissie.

De taken van de coördinator omvatten:
• Zorgen dat alles goed verloopt, afstemmen van de taken met de vrijwilligers
• Aanspreekpunt voor cliënten en vrijwilligers
• Organiseren van STAK activiteiten
• Onderhouden van contacten met vrijwilligers, deelnemers en (zorg)instanties.

Aantal uur per week
Uitgaande van 2 commissies zal het coördinatorschap ongeveer 2-3 uur per week in beslag nemen. Verdeling tijden over de week en het jaar is flexibel.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op via het e-mailadres: secretaris@stak.nl