Coronanieuws 1

Dit nieuwsbericht zit in het archief.

Beste commissieleden en aangesloten vrijwilligers,

Wij hopen en wensen dat het u allen naar omstandigheden goed gaat en dat u en uw naasten in ieder geval niet in fysieke zin door het corona-virus zijn getroffen.

Naar aanleiding van de door het kabinet afgekondigde maatregelen zijn wij als bestuur van oordeel dat wij ook als STAK deze maatregelen in acht moeten nemen. Wij zijn helaas genoodzaakt te besluiten om de activiteiten van STAK verder op te schorten tot (voorlopig) 1 juni a.s..
Als bijeenkomsten van meer dan 2 personen tot die datum niet meer zijn toegestaan om verspreiding van het virus zoveel als mogelijk in te dammen, dan geldt dat ook voor alle activiteiten van de STAK inclusief het vervoer.

Wij denken dat de deelnemers teleurgesteld zullen zijn over het tijdelijk opschorten van de activiteiten. Het wekelijkse uitje, de ontmoeting, de beweging, het plezier zullen zeer waarschijnlijk erg worden gemist. ,
Wij zien echter niet hoe wij deze teleurstelling momenteel moeten oplossen anders dan te verzekeren dat commissies, vrijwilligers en bestuur alle deelnemers weer met open armen zullen ontvangen zodra deze crisis achter de rug is en alles weer 'gewoon' zal worden.

Het opschorten van de activiteiten zal ook u als vrijwilliger niet onberoerd laten.
Het brengt ons tot de wens dat iedereen - zowel vrijwilligers als deelnemers - weer onverminderd enthousiast de activiteiten zullen organiseren resp. eraan deelnemen zodra deze crisis achter de rug zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur,
Gerrit Verveld, voorzitter
Wouter Reitsma, secretaris
Josette Doorschodt, penningmeester