Coronanieuws 3, 27-07-2020

Dit nieuwsbericht zit in het archief.

Beste deelnemers en vrijwilligers van de STAK,

Het bestuur heeft op 21 juli samen met de commissies overlegd over het opstarten van de STAK activiteiten na 1 september.
Een belangrijk deel van de STAK activiteiten blijft helaas tot nader order gesloten.
Wij realiseren ons wat dit voor onze deelnemers betekent en het is de wens van veel van onze vrijwilligers om de activiteiten weer te starten.
De huidige situatie laat ons echter geen andere keuze. De Coronacrisis is nog niet voorbij en de door de overheid gevraagde maatregelen stellen eisen aan onze locatie en vragen veel van onze vrijwilligers.

Enkele commissies werken aan een protocol om de eigen activiteiten op te starten.
De omvang en aard van de activiteit bepaalt mede of een protocol haalbaar is.
Commissies kunnen opstarten nadat een protocol is opgesteld dat voldoet aan het generiek kader Coronamaatregelen zoals opgesteld door de RIVM.

Uitgangspunten hierbij zijn o.a.:
- 1,5 meter afstand,
- hygiënemaatregelen,
- de gezondheidscheck

Onze verwachting is dat op korte termijn slechts een beperkt deel van de STAK activiteiten weer kan starten.
Zo zal de Speel-o-theek met aanvullende maatregelen waarschijnlijk weer beginnen, maar is voor muziek en disco inmiddels besloten om voorlopig niet open te gaan.
Via de Website houden we u op de hoogte.

Houd de website in de gaten voor nieuwe berichten en …..... blijf gezond!

Het bestuur van de stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten (STAK)
Gerrit Verveld, voorzitter
Wouter Reitsma, secretaris
Josette Doorschodt, penningmeester