doelstellingen

De "Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten" (STAK) heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en de maatschappelijke deelname van personen met een verstandelijke beperking, danwel met een ontwikkelingsachterstand door andere oorzaken. Zij verwezenlijkt dit doel door het ontwikkelen, initiëren en in stand houden van vrijetijdsactiviteiten ten behoeve van de doelgroep.

STAK biedt al meer dan 40 jaar verschillende vrijetijdsactiviteiten aan zoals de WoensdagavondSoos, de computerclub, muziek (zowel muzikale vorming als het orkest "De vrolijke Noot"), de Vrijdag Avond Klup (VAK), maandelijkse disco, herfstkamp, Speel-o-theek (uitlenen van aangepast speelgoed) en de jaarlijks terugkerende feesten zoals het Sint-, Kerst- en carnavalsfeest. Ook allerhande sporten, zoals aerobic, zaalsporten in de vorm van spelactiviteiten en skiën, worden door STAK aangeboden.

Vanwege de verhuizing naar een andere, kleinere, lokatie is de rol-o-theek met ingang van 1 april 2017 opgeheven

Voor bovenstaande activiteiten zijn dagelijks enthousiaste vrijwilligers in touw om de deelnemers aan de aangeboden activiteiten te laten deelnemen. Om een ieder op tijd aan de activiteiten te kunnen laten deelnemen beschikt STAK over twee aangepaste rolstoelbussen die voldoen aan de norm van Veilig Verkeer Rolstoelinzittenden (V.V.R.).