geschiedenis

De "Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten" (STAK) is een vrijwilligersorganisatie opgezet en geheel gerund door vrijwilligers. STAK houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met activiteiten voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten die woonachtig zijn in Zoetermeer en omstreken.

Om alles draaiende te houden betalen onze deelnemers een gering bedrag aan contributie. De gemeente Zoetermeer geeft ons jaarlijks een subsidie. Eveneens probeert de Stichting via fondsenwerving aan extra financiële middelen te komen. STAK komt voort uit de Stichting ter Behartiging van de Belangen van Verstandelijk Gehandicapten (BBV) die in 1973 door ouders van verstandelijk gehandicapten is opgericht. Deze ouders hebben na 25 jaar werken (op vrijwillige basis) ervoor gezorgd dat er een aantal dingen in Zoetermeer gerealiseerd werd: twee gezinsvervangende tehuizen, te weten de Weteringdreef en het Cadmiumgeel, een logeerhuis aan de Tempelberg, de peuterspeelzaal Kiekeboe en kinderdagverblijf de Bolsterberg. Eveneens hebben zij de voorzieningen voor vrijetijdsactiviteiten opgezet.

Op 1 januari 1998 is de Stichting ter Behartiging van de Belangen Verstandelijk Gehandicapten voor Zoetermeer en omstreken (BBV) gefuseerd met de Stichting De Hoven te Naaldwijk en de Van der Woudenstichting te Delft. Deze stichtingen gaan verder onder de naam IPSE.

De vrijetijdsactiviteiten gaan zelfstandig door onder de naam "STichting AKtiviteiten verstandelijk gehandicapten" (STAK). STAK stelt zich tot doel om mensen uit de doelgroep ontspanningsactiviteiten aan te bieden in hun vrije tijd. Hierdoor worden zij in staat gesteld om zich persoonlijk verder te ontwikkelen en, net als iedereen, hun vrije tijd plezierig door te brengen.

Sinds enige tijd is het logeerhuis aan de Tempelberg wegens bezuinigingen opgeheven. Het gezinsvervangend tehuis aan de Weteringdreef bestaat ook niet meer. In de plaats hiervan is aan de Langeberg een nieuwe woonvoorziening voor 24 personen gerealiseerd.

De peuterspeelzaak Kiekeboe en het kinderdagverblijf de Bolsterberg zijn nu opgegaan in een kinderdagcentrum welke de naam Bolsterberg heeft behouden