vacatures

Coördinator commissie(s)

Omschrijving: 

De STAK is een stichting met één bestuur en 6 commissies: Ontspanning, Muziek, Sport, Disco, Speel-o-theek en Vervoer.
Deze commissies hebben elk een eigen bestuur.
De STAK is op zoek naar een organisator. Deze zorgt dat activiteiten en taken binnen een commissie worden verdeeld en dat zaken op elkaar worden afgestemd. Hij/zij doet dit samen met de voorzitter van de desbetreffende commissie.

De taken van de coördinator omvatten:
• Zorgen dat alles goed verloopt, afstemmen van de taken met de vrijwilligers
• Aanspreekpunt voor cliënten en vrijwilligers
• Organiseren van STAK activiteiten
• Onderhouden van contacten met vrijwilligers, deelnemers en (zorg)instanties.

Aantal uur per week
Uitgaande van 2 commissies zal het coördinatorschap ongeveer 2-3 uur per week in beslag nemen. Verdeling tijden over de week en het jaar is flexibel.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op via het e-mailadres: secretaris@stak.nl

secretaris

Omschrijving: 

De STAK is een stichting met één bestuur en 6 commissies, elk met een eigen bestuur.
De STAK streeft ernaar om het secretariaat van bestuur en commissies te verdelen over 3 tot 4 vrijwilligers.
Deze vrijwilligers leggen verbanden tussen de commissies en ondersteunen o.a. bij het organiseren van STAK festiviteiten, publiciteit en werving van vrijwilligers en deelnemers.

• Samen met de voorzitter verzorgen van commissievergaderingen (4x per jaar)
• Samen met de voorzitter verzorgen van de input voor het jaarverslag (1x per jaar)
• Ondersteunen bij STAK feesten: optredens, kerst, carnaval, jubilea vieringen,..
• Ondersteunen bij publiciteit en werving
• Behandelen van in en uitgaande post
• Bijhouden van de vrijwilligers administratie van één of meerdere commissies
• Bijhouden van de deelnemers administratie van één of meerdere commissies

Aantal uur per week
Uitgaande van 2 commissies zal het secretariële werk ongeveer 2-4 uur per week in beslag nemen. Verdeling tijden over de week en het jaar is flexibel.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op via het e-mailadres: secretaris@stak.nl

penningmeester

Omschrijving: 

De STAK is een stichting met één bestuur en 6 commissies, elk met een eigen bestuur.
De financiën van de stichting en de commissies worden beheerd door verschillende penningmeesters.

De STAK streeft ernaar om het penningmeesterschap van bestuur en commissies te verdelen over 3 tot 4 vrijwilligers.
Deze vrijwilligers denken mee in het financiële beleid van de commissies en het bestuur. Taken van de penningmeester zijn:
Facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
Beheren van de rekening en de kas van één of meerdere commissies
Debiteuren en crediteuren beheer van één of meerdere commissies
Financiële verslaglegging en opstellen begroting voor één of meerdere commissies
Bijwonen van commissie vergadering (4x per jaar) en bestuursvergadering (1x per jaar)

Aantal uur per week
Uitgaande van 2 commissies zal het penningmeesterschap ongeveer 2-4 uur per week in beslag nemen. Verdeling tijden over de week en het jaar is flexibel.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem contact op via het e-mailadres:

vrijwilligers voor de avond op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag

Omschrijving: 

Bij de STAK is ALTIJD plek voor enthousiaste vrijwilligers op de diverse avonden van activiteiten. Kom kijken op één van de avonden en/of mail voor informatie naar secretaris@stak.nl

chauffeurs bij de commissie Vervoer

Omschrijving: 
Op een doordeweekse avond voor het vervoeren van deelnemers naar hun vrijetijd activiteit. Stuur voor verdere informatie een mailtje aan

Bestuurslid bij de commissie Ontspanning en/of vrijwilliger

Omschrijving: 

Houd je van gezelligheid? Kom een keer kijken op de vrijdagavondclub aan het Kerkenbos 28. Wij hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig. Voor nadere informatie over de vacature kunt u een mail zenden aan secretaris@stak.nl